Viktiga frågor kring sökmotoroptimering

Många av oss känner säkert till begreppet sökmotoroptimering (det förkortas SEO) men vet kanske inte den exakta innebörden. Just vad sökmotoroptimering är och varför det är viktig är en återkommande fråga vi får på Advisory. Därför tänkte vi ta tillfället i akt och svara på era mest återkommande frågor och förhoppningsvis göra er lite mer insatta. 

Varje enskild hemsida 

När du tar hjälp av Advisory för att komma igång ordentligt med din hemsida och sökmotoroptimering gör vi alltid en webbanalys. Utefter den här analysen ser vi till att plocka fram de mest relevanta sökorden och sökbegreppen för just ditt företag och bransch.  

Vad innebär sökmotoroptimering? 

Som företag är det viktigt att synas och höras. Att då hamna högst upp med sin webbsida på  

Google och andra stora sökmotorer är ett perfekt sätt att öka både sin trafik till sin hemsida och samt promota sina produkter. Sökmotoroptimering innebär kortfattat att man med hjälp av olika tekniker och metoder får webbsidor att rangordnas så högt upp som möjligt på olika sökmotorer. Vid de utvalda sökorden man vill optimera resultaten, det sker automatiskt med hjälp av algoritmer.  

Varför är sökoptimering viktigt? 

För att kunna vinna över sina konkurrenter behöver folk veta om att du finns och vad det är du säljer eller kan stå till tjänst med. Desto mer synlig hemsida du har desto större chans är det att folk klickar sig in på just din webbsida och därmed kan ta del av budskapet på din sida. För att just vara en av de webbsidor som hamnar högst upp i rangordningen är sökmotoroptimering en stor och viktig del i att lyckas med detta. Det är få som bläddrar när man söker på Google, utan man klickar sig fram på toppresultaten och nöjer sig oftast där. Har man då inte lagt någon vikt vid sökmotoroptimering av sin webbsida kommer sökresultaten garanterat inte komma högt upp i rangordningen.